heet vanaf nu
2018
01
jul
door
Programmadirectie OKC2025
901
5
0

OKC2025 De weg naar OK medewerker van de Toekomst

Het stormt in het OKC-landschap en onder de invloed van de 4 hefbomen gaan we een grootste verandering tegemoet. Informatisering, Automatisering, Imaginisering en Integralisering vormen samen de springplank naar de toekomstige OK-wereld. Complexe zorg met daarbinnen de onderverdeling in Medisch verpleegkundige zorg, Acute zorg en Pre-, Per- en Postoperatieve Zorg (verder PPPZ) vormen de basis voor een geheel nieuw curriculum Complexe Zorg. Met vele vernieuwde uitstroomprofielen die het werken in deze veelal technisch verpleegkundige beroepen mogelijk gaan maken. Met daarbinnen goed doordachte doorstroomprofielen.

Het hart van dit vernieuwde curriculum wordt gevormd door de PTC en de STNN die samen de kern van dit leerplan vormen. Daar omheen zijn meerdere modulaire en gepersonaliseerde leereenheden vormgegeven die zorgen dat er een verpleegkundige basis ontstaat (iedereen bereikt de tenminste ook samen een eindkwalificatie van MBO-verpleegkundige). Dit pakket aan leereenheden wordt grotendeels in het 1e leerjaar afgewerkt. Parallel hieraan wordt een ‘drill and practice’ spoor ingericht binnen elk van de deelnemende ziekenhuizen waarbij er in gestandaardiseerde Skillslabs vanuit een ‘praktijk-gestuurde’ onderwijsvisie vorm en inhoud wordt gegeven aan beroepsvorming, vakvorming en algemene vorming.

Al in het 1e leerjaar wordt een basis kwalificatie niveau bereikt die studenten en/of leerlingen in staat stelt om mee te werken op de afdeling. Het leerplan garandeert daarmee een basisinzetbaarheid die elk jaar toeneemt, waarbij we de leertijd en de doorlooptijd halveren ten opzichte van de huidige opleidingen. De introductie van slimme en snelle leertechnologie maakt deze opleidingstijdwinst mede mogelijk.

In het tweede leerjaar vindt verder vorming plaatst en op onderdelen al verdieping binnen kernbestanddelen als onderdeel van het betreffende uitstroomprofiel. Aan het eind van het tweede leerjaar is niveau van een technologie-gedreven MBO-verpleegkundige bereikt met daarnaast aanvullende basiskennis over Acute Zorg en een oriëntatie op de beoogde en/of gewenste vakspecialisatie. Vakvorming, beroepsvorming en algemene vorming lopen zo samen op en maken het mogelijk dat de studenten of leerlingen veel eerder in staat zijn praktisch mee te functioneren in de beroepspraktijk.

Voor zij-instromers wordt met een EVC-programma bewerkstelligd dat vrijstellingen verkregen kunnen worden, deels ook door hertoetsing en/of praktijkexamens. Een MBO-verpleegkundige met praktische bij- en nascholing heeft gemiddeld 3-6 maanden nodig om op het gelijke niveau te komen als een student die twee jaar nodig heeft om op het gewenste uitstroom-niveau te komen.

Al in het eerste jaar wordt direct meegelopen en meegewerkt in de beroepspraktijk. En met de handboeien af. Van kijken leer je niet(s) van doen en handelen in de beroepspraktijk ontstaat de gewenste leercurve al in het eerste jaar. In het tweede jaar gaat de student of leerling al zelfstandig aan de slag in zijn toekomstige beoogde werkveld (beroepsdomein) waarbij zelfstandig meewerken in de praktijk het vertrekpunt is. Of het nu gaat over zelfstandig omlopen, anesthesie-assistentie of recoveryzorg in alle gevallen is er sprake van een meewerkende student en/of leerling.

In het verlengde daarvan maakt hij / zij uitstapjes naar aanpalende beroepsdomeinen. Daardoor blijft de mogelijkheid open om alsnog te kiezen voor een van deze aanpalende beroepsdomeinen. Het mooie van deze opleidingsbenadering is dat de student of leerling al in zijn opleiding werkt aan wendbaarheid, weerbaarheid en ontwikkelbaarheid.
Dit maakt de toekomstige beroepsbeoefenaar krachtig en machtig binnen het Complexe daarbinnen Acute Zorgdomein.

Het derde leerjaar kiest de student voor zijn uitstroom-domein met daarbinnen nog steeds meerdere uitstroomprofielen. Dan gaat het hard en versnelt de student of leerling op weg naar een zelfstandige beroepsprofessional. Zijn inzetbaarheid neemt enorm toe door de inzet van de leertechnologie waarbij ‘beeldend leren’ een belangrijke plaatst inneemt. Het verpleegkundige niveau verrijkt zich logisch incrementeel naar een HBO-niveau terwijl de vakvorming een echte verdieping doormaakt. Met de learning App en een aantal aanvullende educatieve tools (waaronder eduPart, eduTell, eduPass) wordt met gepersonaliseerd leren een versnelling gemaakt die de inzetbaarheid in het 4e jaar bijna 100% maakt.

Volg de ontwikkelingen van het project OKC2025 via de tag 'OKC2025' in "Mijn OK Visie". Maak hiervoor eerst een account aan.

Deel dit artikel
5 keer gedeeld
reageer

Programmadirectie OKC2025

De programmadirectie bestaat uit de volgende personen: Jan Hendriks mld mba mhcm, Ruud Tromp MBA, Prof. dr. Jeroen Meijerink, OK Visie (Martijn Lupke)

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >