heet vanaf nu
2019
18
sep
nieuws
door
Ingrid Hummel
87
2
0

‘Testrit’ op machine voor meer succesvolle niertransplantaties

UMCG-onderzoeker en transplantatiechirurg Cyril Moers heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen. Met deze subsidie gaat Moers de komende jaren onderzoek doen naar het gebruik van perfusiemachines waarmee donornieren getest kunnen worden. De inzichten uit het onderzoek moeten er toe leiden dat nefrologen en chirurgen in de toekomst vaker de juiste keuze kunnen maken als het gaat om het aannemen of afwijzen van donornieren.

advertentie
2019
17
sep
blog
door
Martijn Lupke
225
5
0

Hoe zingeving de kijk op het werken op de OK kan veranderen

De titel van dit blog zal u wellicht niet direct aansporen om verder te lezen. Zingeving is geen sexy onderwerp. Het wordt vaak geassocieerd met de softe kant van de gezondheidszorg. Toch is er op dit moment een ontwikkeling gaande in de samenleving die - al worden er andere termen voor gebruikt - ook zingeving genoemd kan worden. Zingeven aan het eigen bestaan. "Ga op zoek naar jezelf", "Kom dichter bij jezelf in 14 dagen", zijn zomaar wat quotes die je in bijna ieder lifestyle magazine kunt lezen op dit moment. Men is op zoek naar de zin en wil tegelijkertijd alles uit het leven halen. Zingeving heeft alles te maken met waarde, betekenis en bedoeling.

2019
15
sep
blog
door
Ingrid Hummel
424
2
0

Meer opleiden; waar zijn deze cijfers op gebaseerd? Het Capaciteitsplan 2018-2021 nader bekeken

De cijfers liegen er niet om; 1068 operatieassistenten en 492 anesthesiemedewerkers. Dat is de hoeveelheid mensen dat jaarlijks opgeleid moeten worden om in 2024 geen personeelstekorten meer op de ok te hebben. Dit advies werd eind 2108 gegeven door het Capaciteitsorgaan. Ik vroeg Frank de Roo en Maurice Heck, beide programmasecretaris bij het Capaciteitsorgaan, waar deze cijfers op zijn gebaseerd en wat hun visie is op de huidige personeelstekorten. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.

2019
10
sep
blog
door
Ingrid Hummel
561
4
0

Anesthesiologie en zwangerschap

De ontwikkeling van de moderne anesthesiologie is van meet af nauw verbonden met de verloskunde. Al kort na de door William Morton geïntroduceerde ethernarcose in het midden van de 19e eeuw werd ether voor het eerst gebruikt voor pijnstilling tijdens de bevalling, door James Young Simpson, een Schotse gynaecoloog. Niet geheel tevreden over de effecten wisselde hij ether al spoedig in voor chloroform. Doordat enkele jaren nadien Queen Victoria bij de geboorte van twee van haar kinderen chloroform toegediend kreeg ter verlichting van haar weeën werd analgesie tijdens de bevalling steeds geaccepteerder. Ook latere ontwikkelingen binnen de anesthesiologie vonden vaak spoedig hun weg naar de verloskunde, zo niet in Nederland, dan toch wel in vele landen om ons heen.

advertentie
2019
10
sep
blog
door
Martijn Lupke
316
2
0

Het verbeteren van de patiëntenzorg in Nederland, door de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te versterken

Marlies Bakker is in 1978 gestart met haar verpleegkundige opleiding in het St Lucas ziekenhuis in Amsterdam-West. Nadat haar kinderen wat groter waren, elf en acht jaar, heeft ze de IC-opleiding gedaan in het VUmc. Een indrukwekkende en leerzame periode, waarbij ze 36 uur werkte naast haar studie. ‘Ik heb op de IC een hele mooie tijd gehad, het specialisme hoorde echt bij mij. De intensieve zorg, in de breedste zin, voor de patiënt en voor de familie gaf veel voldoening.’ Na een lange carrière als IC-verpleegkundige werkt ze nu als algemeen directeur bij ExpertCollege-Nightingale Instituut.