heet vanaf nu
2018
09
jul
door
Programmadirectie OKC2025
755
7
0

OKC2025 en Loslaten

De storm is nog niet gaan liggen in het OKC-landschap als onderdeel van het grotere Zorglandschap in NL. De invloed van de 4 hefbomen neemt vrijwel continu verder toe en we gaan dus echt een grootse verandering tegemoet.

Informatisering brengt ons nu al meerdere proefopstellingen van de OK-DOOS (een variant op de data box die in de vliegtuigen als black box van begin tot het eind meeloopt). Automatisering laat inmiddels de hand van de anesthesiemedewerker verdwijnen als een infuusnaald moet worden ingebracht. Volledig geautomatiseerd brengt de prik-arm robotcomputer de venflon bij de patiënt in waarbij 95% van de inbrengacties in een keer goed gaan.

Imaginisering brengt ons overal waar we maar willen overzicht, inzicht en uitzicht. Een ruggenprik met een naald voorzien van een camera en een schacht die in staat is weefsel te typeren wordt een handeling met overzicht, inzicht en uitzicht. Integralisering tenslotte brengt ons de wereld van BIG Data in de OK waardoor er een veelheid aan evidenced based 'kennis en kunde' realtime beschikbaar komt. Ze vormen samen de springplank naar de toekomstige OK-wereld.

Complexe zorg met daarbinnen de onderverdeling in Medisch verpleegkundige zorg, Acute zorg en Pre-, Per- en Postoperatieve Zorg (verder PPPZ) vormen de basis voor een geheel nieuw curriculum Complexe Zorg. Met vele vernieuw(en)de uitstroomprofielen die het werken in deze veelal technisch verpleegkundige beroepen mogelijk gaan maken. Met daarbinnen goed doordachte doorstroomprofielen.

Het hart van dit vernieuwde curriculum wordt gevormd door de PTC en de STNN die samen de kern van dit leerplan vormen. Daar omheen zijn meerdere modulaire en gepersonifieerde modules met leereenheden vormgegeven die zorgen dat er een verpleegkundige basis ontstaat (iedereen bereikt de tenminste ook samen een eindkwalificatie van MBO-verpleegkundige met perspectief op HBO-kwalificering). Dit pakket aan leereenheden wordt grotendeels in het 1e leerjaar afgewerkt. Parallel hieraan wordt een 'drill and practice' spoor ingericht binnen elk van de deelnemende ziekenhuizen waarbij er in gestandaardiseerde skillslabs vanuit een 'praktijk-gestuurde' onderwijsvisie vorm en inhoud wordt gegeven aan beroepsvorming, vakvorming en algemene vorming. Dit alles wordt gecombineerd met een compleet parallel spoor van virtueel leren en ontwikkelen (waarover later meer).

Al in het 1e leerjaar wordt een basis kwalificatie niveau bereikt die studenten en/of leerlingen in staat stelt om mee te werken. Het leerplan garandeert daarmee een basis inzetbaarheid die elk jaar toeneemt, waarbij we de leertijd en de doorlooptijd halveren ten opzichte van de huidige opleidingen en de inzetbaarheid verdubbelen. De introductie van slimme en snelle leertechnologie maakt deze opleidingstijdwinst mede mogelijk. Met 'drill en practice' methodieken (instructief leren) in combinatie met 'beeldende leertechnieken' (grensvlakleren) worden studenten en leerlingen in het zadel gezet en nemen ze al vanaf de start van de opleiding het roer over en sturen en stuwen ze zichzelf op naar betere inzetbaarheid als in de beginfase van de opleiding.

In het tweede leerjaar vindt verder vorming plaatst en op onderdelen al verdieping binnen kernbestanddelen als onderdeel van het betreffende uitstroomprofiel. Aan het eind van het tweede leerjaar is niveau van een technologie-gedreven MBO-verpleegkundige bereikt met daarnaast aanvullende basiskennis over Acute Zorg, Interventie Zorg en Intensieve Zorg en meerdere oriëntatiemomenten op de beoogde en/of gewenste vakspecialisatie. Vakvorming, beroepsvorming en algemene vorming lopen zo samen op en maken het mogelijk dat de studenten of leerlingen veel eerder in staat zijn praktisch mee te functioneren in de beroepspraktijk.

Voor zijinstromers wordt met een EVC-programma bewerkstelligd dat vrijstellingen verkregen kunnen worden, deels ook door hertoetsing en/of praktijkexamens. Een MBO-verpleegkundige met praktische bij- en nascholing heeft gemiddeld 3-6 maanden nodig om op het gelijke niveau te komen als een student die twee jaar nodig heeft om op het gewenste uitstroom-niveau te komen. Voor de zittende beroepsgroep komt een op maat ingerichte route waarbij eerder verworden kwalificaties en praktijkervaring (OK-vlieguren) verzilverd worden in vrijstellingen (EVC-route). Daardoor wordt het ook voor zittende beroepsbeoefenaren op het OKC mogelijk om alsnog een HBO-uitstroomprofiel te behalen (waarbij men tevens gebruik kan maken van een aanvullende 2e kans onderwijs studiebeurs tot je 55e jaar) en je het HBO-uitstroomprofiel in een periode van maximaal 10 jaar kunt behalen (elk jaar een paar modules is dus ook mogelijk in plaats van in twee jaar alle modules). En je kunt deze opleiding in de avond- en weekenduren volgen zodat het geheel inpasbaar is in je werkzame leven en je gezinsleven en zo je beroepsmatige leven en professionaliseren in balans me deze twee hanteerbaar en uitdagend wordt.

Al in het eerste jaar wordt direct meegelopen en meegewerkt in de beroepspraktijk. En met de handboeien af. Van kijken leer je niet(s) van doen en handelen in de beroepspraktijk ontstaat de gewenste leercurve al in het eerste jaar.

In het tweede jaar gaat de student of leerling al zelfstandig aan de slag in zijn toekomstige beoogde werkveld (beroepsdomein) waarbij zelfstandig meewerken in de praktijk het vertrekpunt is. Of het nu gaat over zelfstandig omlopen, anesthesie-assistentie of recoveryzorg in alle gevallen is er sprake van een meewerkende student en/of leerling.
In het verlengde daarvan maakt hij / zij uitstapjes naar aanpalende beroepsdomeinen. Daardoor blijft de mogelijkheid open om alsnog te kiezen voor een van deze aanpalende beroepsdomeinen. Het mooie van deze opleidingsbenadering is dat de student of leerling al in zijn opleiding werkt aan wendbaarheid, weerbaarheid en ontwikkelbaarheid.

'Dit maakt de toekomstige beroepsbeoefenaar krachtig en machtig binnen de Complexe Zorg met daarbinnen het Acute Zorgdomein, het Interventie Zorg domein (PPPZ) en het Intensive Care Zorgdomein.' 

Het derde leerjaar kiest de student voor zijn uitstroomprofiel en daarmee zijn beroepsdomein met daarbinnen nog steeds meerdere uitstroomprofielen (een keuzemenu met ruime keuzes in meerdere richtingen, waarover later meer). Dan gaat het hard en versnelt de student of leerling op weg naar een zelfstandige beroepsprofessional. Zijn inzetbaarheid neemt met rasse schreden toe door de inzet van de leertechnologie waarbij 'beeldend leren' een belangrijke plaatst inneemt. Het verpleegkundige niveau verrijkt zich logisch incrementeel naar een HBO-niveau terwijl de vakvorming een echte verdieping doormaakt. Met de learning App en een aantal aanvullende educatieve tools (waaronder eduPart, eduTell, eduPass) wordt met gepersonifieerd leren een versnelling gemaakt die de inzetbaarheid in het 4e jaar bijna 100% maakt. Virtueel leren vormt in deze fase een unieke tweede leerwereld voor de studenten en/of leerlingen en zij-instromers.

In opleiding gaan voor een van de uitstroom-profielen binnen het curriculum Complexe Zorg betekent in feite de keuze voor een leven lang leren meet een baanperspectief in meer dan 10 studieleerwegen en even zoveel uitstroomprofielen, mogelijk gemaakt door de combi van uit- en doorstroomprofielen. Wat wil je straks nog meer als OKC jongeling: leren is werken is leren. Met een baangarantie en een doorstroom-perspectief in meerdere beroepen, tot wel 4 of 5, met een doorlooptijd van 5-10 jaar of meer.

En ook voor de OKC ouderlingen lonkt er toekomstperspectief. Met tweede-kans onderwijs doorleren (met de net nieuwe regeling van een studiebeurs tot je 55e levensjaar). Van fuik-functie naar fun-functie en eindelijk worden wie je echt wilt zijn. 

Het vraagt om loslaten en anders kijken, anders denken en anders doen. Gelukkig zijn er steeds meer beroepsgenoten die inzien dat "vasthouden" een dood spoor is en "loslaten met anders vasthouden" ons samen naar de OK van de toekomst brengt, waarin het vooral leuk is om vanuit de opvatting "leren is werken is leren" samen steeds beter te worden. 

Het wordt leuk op reis, samen op weg naar OKC2025. Al zin om mee te gaan?

Volg de ontwikkelingen van het project OKC2025 via de tag 'OKC2025' in "Mijn OK Visie". Maak hiervoor eerst een account aan.

Deel dit artikel
7 keer gedeeld
reageer

Programmadirectie OKC2025

De programmadirectie bestaat uit de volgende personen: Jan Hendriks mld mba mhcm, Ruud Tromp MBA, Prof. dr. Jeroen Meijerink, OK Visie (Martijn Lupke)

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >