heet vanaf nu
2022
18
feb
door
St. Antonius Ziekenhuis
18-03-2022
40
Nieuwegein

Afdelingsmanagers OK

Binnen een van de grootste OK-centra van Nederland zoeken we twee verbindende afdelingshoofden die, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en aandachtsgebied, sturing geven aan een deel van het St. Antonius OK-centrum in Nieuwegein en Utrecht.

Afdelingshoofd OK-centrum

Binnen een van de grootste OK-centra van Nederland zoeken we twee verbindende afdelingshoofden die, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en aandachtsgebied, sturing geven aan een deel van het St. Antonius OK-centrum in Nieuwegein en Utrecht. Er wacht jou een boeiende baan waarbij je te maken krijgt met personele en organisatiekundige uitdagingen in een zeer krappe arbeidsmarkt, complexe zorglogistieke vraagstukken, interessante projecten zoals de renovatie van het OK-complex, maar ook talloze innovaties, onder andere op het gebied van robotisering, VR en datagedreven werken.

Het St. Antonius Ziekenhuis

Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker.

Het OK-centrum

Ons OK-complex beschikt over 25 operatiekamers verdeeld over twee locaties in Nieuwegein (15) en Utrecht (10), waar we onder andere werken met de allernieuwste apparatuur voor robotchirurgie. Vanwege onze (inter)nationale expertise op het gebied van hart- en vaatchirurgie en oncologie verrichten we in het Antonius veel bijzondere cardio- en/of thoracale (vaat)chirurgische ingrepen, maar ook hoogcomplexe oncologische en andere operaties. Deze hoogcomplexe operaties vinden grotendeels op de locatie Nieuwegein plaats. In Utrecht worden voornamelijk operaties uitgevoerd voor de specialismen orthopedie, traumachirurgie, gynaecologie/geboortecentrum, bariatrie, neurochirurgie en KNO. Door de hoge turnover en de specialistische postoperatieve zorgverlening heeft elke locatie zijn eigen karakter en dynamiek. Het OK-centrum participeert actief in het samenwerkingsverband Santeon-ziekenhuizen. In dit verband worden regelmatig benchmarks uitgevoerd die leiden tot diverse gezamenlijke verbeter- en ontwikkeltrajecten. Lees meer over het St. Antonius OK-centrum.

Jouw baan als afdelingshoofd binnen ons OK-centrum

Het strategisch en tactisch aansturen van een van de grootste OK-complexen van Nederland (250 fte) is een uitdagende baan. De afgelopen jaren is deze functie vervuld door één afdelingshoofd die binnenkort zijn werkzaamheden neerlegt. Een goed moment om de functie opnieuw onder de loep te nemen. Wij kiezen nu voor een tweehoofdige leiding waarbij elk afdelingshoofd een deel van het OK-centrum aanstuurt en verantwoordelijk is voor eigen (strategische) projecten en inhoudelijke beleidsmatige portefeuilles.

Als afdelingshoofd ben je eindverantwoordelijk voor een afdeling van het OK-centrum, die zich kenmerkt door complexe werkprocessen en hoog specialistisch vakmanschap vanuit de speerpunten van het ziekenhuis. Je staat in nauw contact met de medisch specialisten om onze zorg continu te verbeteren. Je stuurt een aantal teamhoofden aan en geeft indirect leiding aan de medewerkers van de OK. Vanuit mensgericht leiderschap stimuleer en faciliteer je je medewerkers en werk je aan een prettige en veilige cultuur, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. Regie op verzuim en duurzame inzetbaarheid is een van de thema’s waar je aandacht naar uitgaat. Uiteraard zorg je voor een gezonde en zakelijke bedrijfsvoering waar het gaat om financiën, goederenlogistiek, facilitaire voorzieningen, kwaliteit en veiligheid en het beheer van apparatuur. Je stelt de begroting op, evenals het opleidingsplan en het jaarplan, in lijn met het meerjarenplan van het ziekenhuis. Je rapporteert rechtstreeks aan de zorgmanager OK/IC met wie je, samen met je collega-afdelingshoofd, het management team vormt van de OK.

Onze OK is permanent in ontwikkeling. De komende jaren staat een aantal grote en uitdagende veranderingen op de planning. Zo wordt het OK-centrum in Nieuwegein vanaf 2022 gedurende drie jaar grondig gerenoveerd. Vanaf 2023 vindt een verschuiving van het zorgaanbod plaats (kindergeneeskunde naar locatie Utrecht en uitbreiding van het geboortecentrum locatie Utrecht). Dit heeft direct gevolgen voor het OK-centrum. Daarnaast zet het Antonius Ziekenhuis grote stappen op het gebied van ‘waardegedreven zorg’. Ook dit heeft impact op het OK-centrum. In deze functie krijg je dus veel te maken met organisatieveranderingen en omvangrijke projecten waarvan je vaak de projectleider bent. Afhankelijk van jouw ambitie en ervaring op het gebied van projectmanagement kan het gaan om projecten binnen het domein van chirurgie/anesthesie of om organisatiebrede OK-veranderprojecten met grote impact op de bedrijfsvoering.

Twee verschillende profielen

We zoeken twee bevlogen afdelingshoofden die complementair zijn aan elkaar, waarbij in de ene functie (A) de span of control met betrekking tot het aansturen van teamhoofden groter is en de projecten iets kleinschaliger. In de andere functie (B) is de leidinggevende span of control wat kleiner en ligt het accent meer op het managen van grote projecten. Elk afdelingshoofd stuurt zijn afdeling aan over de twee ziekenhuislocaties, is verantwoordelijk voor een eigen domein en coördineert daarnaast een aantal inhoudelijke portefeuilles voor het gehele OK-centrum, in nauwe samenwerking met de ondersteunende stafafdelingen.

Profiel afdelingshoofd A:

  • Aansturing van vijf teamhoofden OK-chirurgie en twee teamhoofden Anesthesie (Inca Medical);
  • Aansturing van OK-projecten binnen het domein chirurgie/anesthesie, zoals bijvoorbeeld continue verbetering van de operationele OK-performance;
  • Beleidscoördinatie voor het gehele OK-centrum van de portefeuilles HR, Financiën/Begroting, Zorglogistiek.

Profiel afdelingshoofd B:
  • Aansturing van vier teamhoofden PACU, Recovery, POS, Pijnbestrijding;
  • Aansturing van de projectleiders van grote (renovatie)projecten, organisatieveranderprojecten en projecten op het gebied van innovatie of vervanging van apparatuur binnen het OK-centrum;
  • Beleidscoördinatie voor het gehele OK-centrum van de portefeuilles Kwaliteit en Veiligheid, OK-goederenlogistiek en investeringsagenda.
Wij vragen

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met:
  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Aantoonbare en robuuste leidinggevende ervaring in een complexe organisatie en/óf uitgebreide kennis van en ervaring met projectmanagement in een complexe organisatie;
  • Kennis van en inzicht in de structuur van ziekenhuisorganisaties (bij voorkeur in een OK), met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, beleids- en besluitvormingsprocessen.
Daadkracht, durf en doorzettingsvermogen zijn kenmerkend voor jouw ambitieuze karakter. Je houdt continu voeling met signalen uit de organisatie, van medewerkers, teamhoofden en medisch specialisten. Je werkt effectief samen met de hoofden, medewerkers en specialisten en communiceert proactief met hen. Abstracte processen vertaal je naar concrete acties. Je bent iemand die mogelijkheden ziet, zelf actief de samenwerking en verbinding opzoekt en informatie ophaalt uit de organisatie. Je bent een afdelingshoofd met visie die zich gemakkelijk beweegt in het krachtenveld waarbinnen de OK opereert en bent in staat om een brug te bouwen tussen de verschillende belanghebbenden, rekening houdend met diverse invalshoeken en de belangen van de organisatie. Je neemt mensen mee in de ontwikkelingen van de zorg en de veranderende context en weet hen enthousiast te maken om hier actief aan bij te dragen. Je stuurt gericht op het continu verbeteren van processen en kwaliteit en je legt de verantwoordelijkheid daar waar deze hoort. Je focust op resultaat waarbij je het menselijk aspect niet uit het oog verliest. Jouw medewerkers kunnen rekenen op jouw luisterend oor en empathische benadering.

Wij bieden

Er wacht jou een uitdagende en zeer zelfstandige functie voor 36 uur per week, waarbij we ervan uitgaan dat je je voor meerdere jaren wilt verbinden aan ons ziekenhuis. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ziekenhuizen. De functie afdelingshoofd van het OK-centrum is vanwege de complexiteit en zwaarte ingedeeld in FWG 70 (maximaal € 6.752,-). Daarnaast kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand, een goede pensioenregeling en volop mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Informatie

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over deze functie en de beide profielen. Martin Figee, Manager Zorgeenheid OK/IC-centrum, heeft alle details en vertelt je graag meer. Hij is bereikbaar via T 088-3207114.

Procedure

We ontvangen je enthousiaste motivatiebrief en cv graag voor 9 maart 2022 via de solliciteerbutton hieronder. Wil je in je brief aangeven of je voorkeur uitgaat naar profiel A of B? Je hoort z.s.m. of je wordt uitgenodigd voor de selectiegesprekken in de week van 14 maart. Een assessment (in de week van 21 maart), referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van de procedure.

Solliciteer direct >
Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Deel deze vacature
1 keer gedeeld
volgende vacature >
advertentie