heet vanaf nu
2019
03
mrt
door
Martijn Lupke
1108
6
0

Bij het CZO draait alles om kwaliteit (interview Muriel Mendes)

We kennen het CZO vooral van naam en de erkenning van diploma’s in de gezondheidszorg, maar wat doet het CZO nog meer en waarom is dat zo belangrijk voor de kwaliteit en patientveiligheid? We interviewde Muriel Mendes, voormalig anesthesiemedewerker en praktijkopleider, maar nu werkzaam als beleidsadviseur bij het CZO.

Wie is Muriel Mendes?
Ik heb in verschillende zorginstellingen en op het OKC werkervaring opgedaan. Vanaf 2002 heb ik de opleiding gevolgd voor docent zorg & welzijn en biologie. Sinds die tijd heb ik mijn werkzaamheden als anesthesiemedewerker en praktijkopleider gecombineerd met docent verzorging in het voorgezet onderwijs op een scholengemeenschap. Na enige tijd ben ik opleider geworden bij de ‘unit medisch assisterend’ aan de Erasmus MC Academie.
In mijn huidige functie van beleidsadviseur bij het CZO heb ik een breed takenpakket waarin ik toezicht hou op de kwaliteit van, met name, de zorgopleidingen in het OK-cluster. Dit omvat het voorbereiden en begeleiden audits, samen met een auditpanel. Daarna werk ik de auditrapportage uit. Ik ben secretaris van verschillende opleidingscommissies en ontwikkel in die functie opleidingsbeleid en werkbare criteria voor diverse zorgopleidingen, die in de praktijk getoetst worden.

Waarom heb je de keuze gemaakt om bij het CZO te gaan werken?
“Ik was al enige tijd lid van de opleidingscommissie AM/SPS, vanuit die rol heb ik gesolliciteerd naar de functie van beleidsadviseur. De gezondheidszorg en het onderwijs zijn beide interessante werkvelden, omdat innovaties elkaar snel opvolgen waar kwaliteit en kwaliteitszorg belangrijke componenten zijn. Ik was toe aan een andere uitdaging waar beleid en kwaliteitsverbetering samenkomen. Dat heb ik gevonden in deze functie.”

Wat doet het CZO precies?
Het College Zorg Opleidingen (CZO) toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is. Het CZO voert audits uit bij zorginstellingen. Het doel is tweedelig: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen voor de praktijkleerplaats. Binnen alle audits bij CZO-opleidingen zijn toetsing en kwaliteitsverbetering dé leidende principes. De continue focus op kwaliteit laat instellingen zien wat zij goed doen en waar verbeterkansen liggen. Constructief bijdragen, dat is hét uitgangspunt van CZO.
In de opleidingscommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd NVZ/NFU, VBG en de beroepsverenigingen samen vormen zij een “tripartie”. In de opleidingscommissie wordt geleerd van en met elkaar. Dat is waar CZO op inzet. De medewerkers benutten de expertise van ervaren professionals die zich met hart en ziel inzetten voor goede zorg. Wij omarmen daarbij hun kennis en ambitie om de zorg verder te ontwikkelen. De toekomst van het vakgebied, daar gaat het om. Het gesprek erover is vaak inspirerend en verfrissend.
Voor opleiders en zorginstellingen beheert CZO de studentenregistratie. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen, vrijstellingen en de uitgifte van CZO-diploma's. Daarnaast deelt CZO in- en uitstroom cijfers van zorgopleidingen met branches in de zorg en de overheid.
Het CZO bewaakt de kwaliteit door het civiel effect. Het CZO is door VWS aangewezen om de regie te voeren in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage.

Een erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Diploma’s van CZO-erkende opleidingen worden in heel Nederland geaccepteerd. Erkenning en herkenning van een opleiding door het CZO is belangrijk voor studenten, zorginstellingen en opleidingsinstituten. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals in Nederland op dezelfde manier worden opgeleid. Meetbaar en toetsbaar.

Hoe bewaakt het CZO de kwaliteit van een opleiding?
Het CZO richt zich op het stellen van minimale eisen in de vorm van erkenningscriteria en specifieke opleidingseisen opgesteld door de opleidingscommissies.
De audits worden uitgevoerd per cluster, bijvoorbeeld het acute- en ok cluster. Voorafgaand aan de audit worden erkenningsaanvragen ingediend. Op auditdag ligt de focus op de 5 punten: organisatie en vormgeving, samenwerking en integratie, kwaliteitsborging, leerplaatsprofiel en ketenzorg en kwantitatieve eisen praktijkleersituaties. Daarbij wordt gekeken naar hoe ziet het leerklimaat en het leerrendement eruit op student-, afdelings- en instellingsniveau. In het auditpanel is de “tripatie” vanuit opleidingscommissie vertegenwoordigd.

Hoe kijk jij naar de personeelstekorten op de OK? Heb jij een visie op een mogelijke oplossing?
De kwaliteit van opleiden is het uitgangspunt van het CZO. Het oplossen van arbeidsmarkt krapte is breder dan de scoop van het CZO. Het NVZ/NFU (waaruit het CZO is ontstaan) zijn met het project CZO Flex Level gestart. Het CZO is een belangrijke speler die nauw is betrokken bij het project. Het doel van CZO Flex Level is het flexibiliseren van de MOO- en VVO-opleidingen. Lees meer over het project op de website: www.czoflexlevel.nl. Op dit moment bekijken we via beleidswijziging waar we mogelijk flexibel opleiden kunnen ondersteunen. Dit is al mogelijk door gebruik te maken van eerder verworven competenties (EVC’s) van de studenten die een opleiding gaan volgen tot een van de CZO-opleidingen. Hierdoor kan in veel gevallen de opleidingsduur voor zowel de theorie- en/of praktijkdeel verkort worden.

Deel dit artikel
6 keer gedeeld
reageer

Martijn Lupke

Martijn Lupke (1975) is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >