heet vanaf nu

Martijn Lupke

Martijn Lupke (1975) is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

Volg mij op socialmedia2021
04
dec
blog
door
Martijn Lupke
2316
16
0

Saai beroep

Uit de veelal anekdotische verhalen in de koffiekamer blijkt vaak dat alleen de anesthesie de anesthesie snapt. Zo was er een orthopeed die tijdens een heupoperatie onder spinaal anesthesie vroeg of de patiënt nog een beetje spierverslapping bij kon krijgen, omdat hij de kop niet in de kom kreeg. Door dit soort oprecht serieuze opmerkingen voel ik de vanzelfsprekendheid van ons eenzame bestaan achter het anesthesielaken. ‘Mag de tafel wat hoger, de temperatuur wat lager, de radio harder, de patiënt wat slapper’, u roept wij draaien. Veelal onze kruk een extra slag naar links of rechts, en soms ook een lekker hardrocknummer. Je kunt veel zeggen over de soms al afgeschreven apparatuur op de OK, de muziekinstallatie is er vaak “state of the art.” Met ons gevoel voor hartritme zijn anesthesiemedewerkers geboren DJ’s. We bedienen de radio, de ventilator, de monitor, de computer en niet te vergeten de anesthesioloog. Toch staat het beeld van de onderuitgezakte anesthesiemedewerker op een kruk op veel netvliezen gebrand.

advertentie
2021
26
nov
blog
door
Martijn Lupke
1648
5
0

Saai beroep | Deel 1

Locoregionaal of algeheel. Meer anesthesiologische variaties kom je op de gemiddelde OK niet tegen. Spinale – en algehele anesthesie voeren veelal de boventoon. Routinematige technieken die de anesthesieprofessionals al honderden of duizenden keren hebben uitgevoerd. De complexiteit en daarmee de succesratio van een handeling wordt vaak bepaald door de patiënt zelf. Een misvormde rug, afwijkende anatomie van de luchtweg, hoog BMI, etc. Het ligt altijd aan de patiënt, nooit aan de anesthesie. Mooi vak toch? Was het maar zo. Anesthesie is veelal saai. Niet voor niets circuleert de spreuk: ‘Anesthesia; hours of boredom, minutes of thrill, seconds of terror.’ Uren van verveling. Turen naar de monitor, de hypnotiserende regelmaat van het op en neer gaan van de beademingsbalg, de pieptoon van het ECG die onbewust je brein alert houdt en bij het versnellen of vertragen van het hartritme van slecht 1 slag per minuut je hoofd naar de monitor doet draaien. Een saturatiedaling of – stijging van 1%, de anesthesie hoort het. We kunnen het letterlijk met onze ogen dicht.

2021
01
nov
nieuws
door
Martijn Lupke
743
2
0

Meer PACU-bedden kunnen inhaalzorg redden

De beroepsvereniging voor anesthesiologen (NVA) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet om komende woensdag in het Corona-debat niet alleen aandacht te besteden aan mogelijke nieuwe maatregelen, maar ook aan praktische oplossingen die de druk op de IC en het zorgpersoneel kunnen verlichten. De NVA zet daarbij in op een uitbreiding van het aantal PACU-bedden in de Nederlandse ziekenhuizen zodat de inhaalzorg kan blijven doorgaan.

2021
19
okt
nieuws
door
Martijn Lupke
973
3
0

'Intraoperatieve fenylefrine minder onschuldig dan gedacht'

‘Intraoperatieve fenylefrine is geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatief nierinsufficiëntie na niet-cardiale chirurgie’, zo blijkt uit recent onderzoek van de Wake Forest School of Medicine. De onderzoekers dringen er bij hun collega's op aan om een evenwichtige benadering te overwegen voor het managen van intraoperatieve hypotensie. Een benadering die niet alleen afhankelijk is van het gebruik van fenylefrine. "We weten dat blootstelling aan hypotensie tijdens de perioperatieve periode sterk geassocieerd is met postoperatief acuut nierinsufficientie", zegt hoofdauteur Ashish K. Khanna, MD, universitair hoofddocent anesthesiologie en vice-voorzitter voor onderzoek aan de Wake Forest School of Medicine, in Winston-Salem.

advertentie
2021
08
okt
nieuws
door
Martijn Lupke
484
0
0

Minder keizersneden door continue inzet kraamverzorgenden bij bevalling

Continue begeleiding van bevallingen leidt tot halvering van het aantal keizersneden en minder gebruik van pijnstilling. Daarnaast ervaarden kraamverzorgenden die in het onderzoek participeerden hun vroege inzet als verrijking van hun vak. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ onder leiding van gynaecoloog Liesbeth Scheepers. Het onderzoek kreeg subsidie van het ZonMw als onderdeel van een programma ter verbetering van de kraamzorg.