heet vanaf nu

Gert-Jan Kamps

Gert-Jan heeft zich aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in de psychologie van fouten. Hij is gebiologeerd door het feit dat onze hersenen zowel een bron van succes als van falen kunnen zijn. Daarbij onderzoekt hij de invloed van onze dagelijkse werkomgeving op menselijke prestaties vanuit een cognitief ergonomisch perspectief.
Gert-Jan ziet potentie in intelligente technologieën om menselijke cognitieve tekortkomingen te ondervangen.

2020
06
feb
blog
door
Gert-Jan Kamps
1575
3
0

Calamiteit of niet?

Chantal zit tegenover mij met tranen in haar ogen, we hebben het interview onderbroken omdat het haar te veel werd. 15 jaar is ze al verpleegkundige en nog nooit heeft ze een calamiteit meegemaakt. Nu zit ze hier tegenover mij, met een enorm schuldgevoel en angst voor de IGJ. Ze zag op tegen het interview geeft ze aan en dat het haar onzeker maakt dat ze niet weet wat uit het onderzoek zal komen. Ik probeer haar gerust te stellen dat de focus ligt op het leren en niet op het handelen van een individu. Het doel van het interview is juist om vanuit haar perspectief naar de vermeende calamiteit te kijken.

advertentie
2019
24
feb
blog
door
Gert-Jan Kamps
2412
5
2

Vermoeidheidsmanagement op de OK

Binnen de zorg is personeel schaars, terwijl het dagelijks handelen van hen juist bepalend is voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom moet er met de fysieke en mentale belasting van het personeel zorgvuldig worden omgegaan. Een belangrijk aspect daarbij is het managen van vermoeidheid, of beter gezegd; de afwezigheid daarvan. Hier noem ik op hoofdlijnen 5 ingrediënten voor vermoeidheidsmanagement.

2017
12
apr
blog
door
Gert-Jan Kamps
2656
3
0

Zorg verlenen is topsport

“Voor dag en dauw opstaan en constant scherp zijn. Continu ervaar je de druk om te presteren, je wil je teamleden niet in de steek laten. Je bent constant bezig met alles checken en dubbelchecken. Fouten maken mag niet, want dat kan grote consequenties hebben.”

2016
24
nov
blog
door
Gert-Jan Kamps
2800
0
0

Protocol gevolgd, toch een calamiteit

Overdrachten tussen zorgverleners en afdelingen komen veelvuldig voor in de gezondheidszorg. Cruciale patiëntinformatie wordt binnen ziekenhuizen veelvuldig overgedragen tussen zorgverleners en tussen afdelingen. Deze overdrachten van informatie zijn een belangrijke en kritische stap in het zorgproces. Volgens de Joint Commission1 zijn 80 % van ernstige medische fouten te herleiden tot fouten in de communicatie tijdens de overdracht. Om die reden zijn er allerlei oplossingen bedacht om de overdracht van informatie in goede banen te leiden, denk bijvoorbeeld aan protocollen, SBAR2, checklists en symbolen.

advertentie
2016
26
okt
blog
door
Gert-Jan Kamps
1340
0
0

Als Harry Potter medicatie zou bereiden..

Als Harry Potter medicatie zou bereiden....Dan zou hij geen medicatiehesje dragen maar zijn onzichtbaarheidsmantel. Het bereiden van medicatie is een veiligheidskritische taak welke concentratie en onverdeelde aandacht vergt. We weten dat een verstorende of afleidende omgeving van invloed is op de prestatie en dus de kwaliteit van het werk. Denk hierbij aan een collega die iets vraagt of een rumoerige omgeving.