heet vanaf nu

Gert-Jan Kamps

Gert-Jan heeft zich aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in de psychologie van fouten. Hij is gebiologeerd door het feit dat onze hersenen zowel een bron van succes als van falen kunnen zijn. Daarbij onderzoekt hij de invloed van onze dagelijkse werkomgeving op menselijke prestaties vanuit een cognitief ergonomisch perspectief.
Gert-Jan ziet potentie in intelligente technologieën om menselijke cognitieve tekortkomingen te ondervangen.

2019
24
feb
blog
door
Gert-Jan Kamps
1131
5
2

Vermoeidheidsmanagement op de OK

Binnen de zorg is personeel schaars, terwijl het dagelijks handelen van hen juist bepalend is voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom moet er met de fysieke en mentale belasting van het personeel zorgvuldig worden omgegaan. Een belangrijk aspect daarbij is het managen van vermoeidheid, of beter gezegd; de afwezigheid daarvan. Hier noem ik op hoofdlijnen 5 ingrediënten voor vermoeidheidsmanagement.

advertentie
2017
16
nov
blog
door
Gert-Jan Kamps
2179
3
2

2 uur opereren, kwartier rust

2 uur rijden, kwartier rust. Dat is wat geadviseerd wordt aan automobilisten die lange ritten moeten rijden. Daarnaast wordt van vrachtwagen- en taxichauffeurs ook verwacht dat zij nauwkeurig hun rust-en rijtijden bijhouden. Dit alles in het kader van vermoeidheidsmanagement.

2017
22
apr
blog
door
Gert-Jan Kamps
988
4
0

De zorgbestuurder onder druk; wat zijn de gevolgen voor patiëntveiligheid?

Zorgorganisaties krijgen in toenemende mate kritiek. Steeds vaker komen hierover berichten in de media en worden er rapportages gepubliceerd over het functioneren van bestuurders in de zorg. Tv-programma’s worden er mee gevuld en er zijn krantenkoppen te lezen over het onder druk staan van patiëntveiligheid. Geen enkele persoon wil (onbewust en indirect) een bijdrage leveren aan een incident of calamiteit. De veranderingsprocessen binnen zorgorganisaties zijn echter zeer complex, mede gezien de relatie met patiëntveiligheid. Kan een bestuurder wel overzien welke risico’s er zijn?

2017
12
apr
blog
door
Gert-Jan Kamps
1241
3
0

Zorg verlenen is topsport

“Voor dag en dauw opstaan en constant scherp zijn. Continu ervaar je de druk om te presteren, je wil je teamleden niet in de steek laten. Je bent constant bezig met alles checken en dubbelchecken. Fouten maken mag niet, want dat kan grote consequenties hebben.”

advertentie
2016
24
nov
blog
door
Gert-Jan Kamps
776
0
0

Protocol gevolgd, toch een calamiteit

Overdrachten tussen zorgverleners en afdelingen komen veelvuldig voor in de gezondheidszorg. Cruciale patiëntinformatie wordt binnen ziekenhuizen veelvuldig overgedragen tussen zorgverleners en tussen afdelingen. Deze overdrachten van informatie zijn een belangrijke en kritische stap in het zorgproces. Volgens de Joint Commission1 zijn 80 % van ernstige medische fouten te herleiden tot fouten in de communicatie tijdens de overdracht. Om die reden zijn er allerlei oplossingen bedacht om de overdracht van informatie in goede banen te leiden, denk bijvoorbeeld aan protocollen, SBAR2, checklists en symbolen.