heet vanaf nu
2023
20
mrt
door
Martijn Lupke
1216
2
0

Hoe kunnen we werken in de gezondheidszorg weer aantrekkelijk maken?

Welke strategieën kunnen helpen om een carrière in de gezondheidszorg aantrekkelijker te maken. Wat is de huidige staat van het beroep? Gaan hogere salarissen, betere arbeidsomstandigheden en meer arbeidstevredenheid de aanwerving en het behoud van OK personeel verbeteren? Wanneer wordt werken in de zorg weer een aantrekkelijke carrièrekeuze?

Naarmate de technologie in de gezondheidszorg zich verder ontwikkelt, is er steeds meer vraag naar gekwalificeerd personeel. Om het werken in de gezondheidszorg weer aantrekkelijk te maken, moeten we de uitdagingen waarmee de OK-professionals worden geconfronteerd aanpakken en strategieën verkennen die ertoe kunnen bijdragen dat een functie op de OK een aantrekkelijke beroepskeuze wordt.

De huidige staat

De OK is een ongelooflijk veeleisend en uitdagende werkplek met lange werktijden, veel verantwoordelijkheid en eisen op het gebied van patiëntenzorg. Er wordt vaak 's nachts, in het weekend en op feestdagen gewerkt. Medewerkers worden regelmatig blootgesteld aan besmettelijke ziekten en gevaarlijke stoffen, waardoor veiligheid een extra zorg is. Bovendien hebben OK professionals meer last van burn-outs dan andere beroepen door de stress die hun werk met zich meebrengt. Als gevolg daarvan voelen veel medewerkers zich ondergewaardeerd en is de kans groter dat zij het beroep verlaten of de stap naar het ZZP-schap zetten.

Naast deze uitdagingen hebben de salarissen de afgelopen decennia geen gelijke tred gehouden met de inflatie, waardoor het moeilijk is om financieel in hun levensonderhoud te voorzien en tegelijkertijd hun patiënten kwaliteitszorg te bieden. Dit gebrek aan financiële zekerheid kan vooral moeilijk zijn voor alleenstaande ouders of degenen die familieleden onderhouden met één inkomen. Deze factoren dragen ertoe bij dat veel OK-professionals het gevoel hebben dat zij niet voldoende worden gecompenseerd voor hun werk of niet worden gewaardeerd als professionals binnen hun vakgebied.

Strategieën om het beroep aantrekkelijker te maken

Er zijn verschillende strategieën die ertoe kunnen bijdragen dat werken op de OK een aantrekkelijkere beroepskeuze wordt:

- Verbetering van de salarissen: Het verhogen van de salarissen op alle niveaus zal meer mensen aanmoedigen om voor een carrière op de OK te gaan en in het beroep te blijven nadat ze hun studie hebben afgerond. Werkgevers moeten de lonen aanpassen aan de veranderende economische omstandigheden, zodat men de inflatoire kosten kan blijven dragen.

- Verbetering van de arbeidsomstandigheden: Werkgevers in de gezondheidszorg moeten zich richten op het creëren van veilige werkomgevingen waar het personeel zich prettig voelt - dit omvat het zorgen voor een passende personeelsbezetting zodat men zich niet overweldigd voelen door de werkdruk; het toestaan van flexibele roosters; het investeren in ontwikkelingsprogramma's voor werknemers; het bevorderen van professionele ontwikkelingsmogelijkheden; het implementeren van stressverlichtende maatregelen zoals welzijnsprogramma's.

- Verbetering van de arbeidstevredenheid: Om de werktevredenheid te verbeteren, moeten zorgorganisaties zich richten op het bevorderen van positieve relaties tussen personeelsleden, het creëren van betekenisvolle rollen binnen afdelingen, het erkennen van prestaties, het luisteren wanneer werknemers hun bezorgdheid uiten, het aanbieden van mentorprogramma's, het investeren in mogelijkheden voor permanente educatie, het erkennen van diversiteit onder personeelsleden, het uitbreiden van autonomie zodat iedereen zich gewaardeerd en bevoegd voelt binnen zijn/haar functie.

- Het bevorderen van een positieve werkcultuur: Een gezonde werkcultuur moet worden gecreëerd waar iedereen zich gerespecteerd voelt, ongeacht ras geslacht seksuele geaardheid religie etc. Dit betekent actief zoeken naar diverse kandidaten tijdens wervingsprocessen waarderen van de inbreng van alle teamleden betrekken van werknemers door middel van activiteiten zoals teambuilding oefeningen vieren van successen samen implementeren van beleid ontworpen om intimidatie pesten discriminatie etc. te elimineren .

- Vermindering van burn-out: De burn-outcijfers in de gezondheidszorg zijn vaak hoog, vooral omdat velen zich overwerkt, onderbetaald, niet erkend, niet gesteund of niet gewaardeerd voelen. Om de burn-outcijfers te verlagen, moeten werkgevers in de gezondheidszorg zorgen voor voldoende personeel en een goede opleiding, een beleid voeren dat bescherming biedt tegen stress op de werkplek en zinvolle erkenning bieden.

Conclusie

Om de werkomstandigheden aantrekkelijk genoeg te maken zodat mensen willen instappen, slagen en gelukkig blijven gedurende hun hele loopbaan, en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te waarborgen, is de inzet van alle betrokkenen nodig, waaronder artsen, managers, bestuurders, overheidsinstanties, beleidsmakers en onderwijsinstellingen.

Laten we hopen dat afgelopen 16 maart jl. de ogen van de beleidsmakers heeft geopend.

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
2 keer gedeeld
reageer
advertentie

Ook interessant

blog
De teamleider
blog
Trots
nieuws
Topprestaties van teams op de OK: wat maakt een zorgprofessional veerkrachtig?
nieuws
Ziekenhuizen en vakbonden sluiten cao-akkoord, geplande acties van de baan

Martijn Lupke

Martijn Lupke is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst