heet vanaf nu
2020
05
mei
door
NVLO
348
1
0

Leerplanontwikkeling OKC2025

De wereld staat op zijn kop; nooit eerder werd moderne ziekenhuiszorg zo beproefd op haar kunnen. Veel ziekenhuizen hebben besloten om OK-personeel als “verpleegkundige” in de Acute Zorg in te zetten. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze OKC2025 visie op loopbaanontwikkeling binnen het OK-cluster, waarbij er loopbaanpaden tussen het OK-cluster en bijvoorbeeld het Acute Zorg cluster mogelijk zijn.

De opdracht vanuit de NVLO om te komen tot de ontwikkeling van leerplannen voor de (ver)nieuw(d)e opleiding tot operatieassistent/operatieverpleegkundige, anesthesiemedewerker/anesthesieverpleegkundige en recoveryverpleegkundige verloopt voortvarend en we zijn inmiddels aangekomen bij de fase van praktijkgestuurde door-ontwikkeling van leerstof met theorie- en praktijkopdrachten.

De Design Sprint van 11 maart 2020 (foto) was een succes en de kracht van de inbreng van het praktijkwerkveld werd eens te meer bewezen. De tweede bijeenkomst van 25 maart 2020 moesten we helaas uitstellen want het CORONA-virus dwingt ons tot het stellen van andere prioriteiten.

Daarom is er gekozen om een doorontwikkeling in te zetten met de vorming van DOT’s (Docent-Ontwikkel-Teams) per module. Het programma-kernteam werkt op dit moment aan de indeling van DOT’s over de modules zodat we vanaf september 2020 van start kunnen met de opleidingen. De modularisering (zelfstandige afgeronde leereenheden – met waar mogelijk EPA’s) en flexibilisering (starten op elk moment in meerdere settingen – Incompany, regionaal open inschrijving) maken dat we efficiënt en effectief kunnen schakelen.

Crisisleerplan COVID-19

Op verzoek van zorgorganisaties werken wij op dit moment versneld aan het beschikbaar stellen van modules uit de leerplannen van het OK-cluster en het cluster Acute Zorg.
Dit om het OK-personeel en zorgmedewerkers in zorgorganisaties ook via versnelde bij- en nascholing breder inzetbaar te kunnen laten zijn, om zo bij te kunnen dragen aan het behandelen/bestrijden van het CORONA-virus.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de verkenning van een zogenaamd crisisleerplan COVID-19 waarbij we heel specifiek de modules uit het leerplan OKC2025 (en het leerplan AZ2025 – Acute Zorg) versneld beschikbaar willen gaan stellen.
Om zo vanuit een bij- en nascholingsperspectief het OK-personeel en andere zorgmedewerkers (en herintreders) te kunnen faciliteren in het (weer) “bevoegd en bekwaam” zijn voor inzet bij de bestrijding van het CORONA-virus.
Met professioneel afstandsleren – modulair en flexibel - als hulpmotor voor het OK-personeel en zorgmedewerkers en eventuele herintreders.

Wij ontwikkelen dit crisisleerplan COVID-19 met de recent gepubliceerde scholingsinstructies op de website https://www.extrahandenvoordezorg.nl/kwaliteit als leidraad.
Deelnemers die een dergelijk crisisleerplan COVID-19 met goed gevolg afsluiten verkrijgen tevens vrijstelling voor deze modules in de genoemde leerplannen.
Wanneer men op een later tijdstip alsnog een van de opleidingen wil gaan volgen dan worden de ze vrijstellingen als EVC’s aangemerkt met studiekorting.

De modules in crisisleerplan COVID-19 kunnen straks op afstand gevolgd worden met als afsluiting een proeve van bekwaamheid.

Informatie
Voor meer informatie over de leerplannen OKC2025 of het crisisleerplan COVID-19 kunt u contact opnemen met M. (Martin) van der Groep, sectordirecteur Zorg, Welzijn en Onderwijs van de NCOI-groep (mail m.vandergroep@ncoi.nl, mobiel +31610555359), tevens programmadirecteur Complexe Zorg met daarbinnen het deelprogramma OKC2025.

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
1 keer gedeeld
reageer

Ook interessant

blog
Een online studiekeuze-checkgesprek
nieuws
OK Leerplein biedt unieke e-learningmodulen voor de OK
nieuws
ExpertCollege en OLVG geven met video-docu inzicht in aanpak Covid-19
nieuws
Intensive Care e-learningpakket i.v.m. corona

NVLO

De NVLO is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de leidinggevende van de operatieafdeling te ondersteunen door het aanbieden van allerlei vormen van inhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en door het netwerken te stimuleren. Ook juridische ondersteuning wordt geboden doordat de NVLO aangesloten is bij een vakbond. Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die vorm geven aan de operatieve zorg in Nederland.

Het geven van management training, scholing, bijscholing en het organiseren van themamiddagen en congressen voor de leidinggevende is een belangrijk middel om gesteund te worden bij de uitoefening van de functie.

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >