heet vanaf nu

NVLO

De NVLO is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de leidinggevende van de operatieafdeling te ondersteunen door het aanbieden van allerlei vormen van inhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en door het netwerken te stimuleren. Ook juridische ondersteuning wordt geboden doordat de NVLO aangesloten is bij een vakbond. Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die vorm geven aan de operatieve zorg in Nederland.

Het geven van management training, scholing, bijscholing en het organiseren van themamiddagen en congressen voor de leidinggevende is een belangrijk middel om gesteund te worden bij de uitoefening van de functie.

2020
05
mei
blog
door
NVLO
272
1
0

Leerplanontwikkeling OKC2025

De wereld staat op zijn kop; nooit eerder werd moderne ziekenhuiszorg zo beproefd op haar kunnen. Veel ziekenhuizen hebben besloten om OK-personeel als “verpleegkundige” in de Acute Zorg in te zetten. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze OKC2025 visie op loopbaanontwikkeling binnen het OK-cluster, waarbij er loopbaanpaden tussen het OK-cluster en bijvoorbeeld het Acute Zorg cluster mogelijk zijn.

advertentie
2020
10
feb
evenement
door
NVLO
748
2
0
€150-€190
De Meern

03 april 2020
De Groene OK | NVLO

Hoe zorg je ervoor dat je OK milieuvriendelijk opereert? Steeds meer operatiekamers omarmen het thema “groen”. Dat is dan ook de reden dat de NVLO voor 2020 dit als thema wil agenderen. We willen degenen die al op weg zijn een spreekbuis geven zodat ze collega’s kunnen inspireren maar zelf ook weer door de verhalen en oplossingen van anderen geïnspireerd raken. Je kunt je alvast inschrijven, het definitieve programma volgt nog, maar komt allen, het is belangrijk ook voor de kwaliteit van de resultaten van de dag, zonder leden en deskundigen uit het veld kunnen we niet. We kijken ernaar uit jullie op 3 april in Utrecht De Meern te mogen verwelkomen!

2019
16
dec
nieuws
door
NVLO
654
6
2

De groene OK, hoe manage je dat?

Je kunt op dit moment de krant niet open slaan, de TV aanzetten, je twitter checken of het gaat over opwarming, stikstof of plastics in de oceanen. Onze OK’s zijn enorme afval producenten. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze enorme afvalstroom reduceert. Hoe zorgen we er dus voor dat onze OK’s groener worden?