heet vanaf nu

NVLO

De NVLO is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de leidinggevende van de operatieafdeling te ondersteunen door het aanbieden van allerlei vormen van inhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en door het netwerken te stimuleren. Ook juridische ondersteuning wordt geboden doordat de NVLO aangesloten is bij een vakbond. Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die vorm geven aan de operatieve zorg in Nederland.

Het geven van management training, scholing, bijscholing en het organiseren van themamiddagen en congressen voor de leidinggevende is een belangrijk middel om gesteund te worden bij de uitoefening van de functie.

2023
19
okt
blog
door
NVLO
1689
2
0

‘We willen een frisse wind door de zorg laten waaien’

Jonge, ambitieuze en optimistische geneeskundestudenten zetten de denktank Gezond Verstand op. Doel is een toekomstbestendige zorg, waarvan nieuwe en frisse ideeën de basis gaan vormen. De denktank Gezond Verstand werd vorig jaar opgericht door Daantje Gratama. Ze is nu 24 jaar en loopt momenteel haar coschappen in het Tergooi MC, locatie Blaricum. Het idee voor de denktank kwam niet toevallig. ‘We hadden kennisgemaakt met corona en alle gevolgen van dien. De zorg kwam van alle kanten onder druk te staan en overal dook ineens het begrip zorgcrisis op.’

advertentie
2020
15
sep
nieuws
door
NVLO
1663
12
0

NVLO tekent Green deal voor de Groene OK

Op donderdag 10 september hebben vijftien (wetenschappelijke) verenigingen gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Tijdens een feestelijke 1,5 meter bijeenkomst beloofden de verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen -allen werkzaam op de OK- dat zij initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling. Met de ondertekening verenigen zij zich ook in het ‘Landelijk Netwerk Groene OK’, een landelijke netwerkorganisatie die sturing geeft aan dit gezamenlijke initiatief.

2020
05
mei
blog
door
NVLO
773
1
0

Leerplanontwikkeling OKC2025

De wereld staat op zijn kop; nooit eerder werd moderne ziekenhuiszorg zo beproefd op haar kunnen. Veel ziekenhuizen hebben besloten om OK-personeel als “verpleegkundige” in de Acute Zorg in te zetten. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze OKC2025 visie op loopbaanontwikkeling binnen het OK-cluster, waarbij er loopbaanpaden tussen het OK-cluster en bijvoorbeeld het Acute Zorg cluster mogelijk zijn.

2019
16
dec
nieuws
door
NVLO
1911
6
3

De groene OK, hoe manage je dat?

Je kunt op dit moment de krant niet open slaan, de TV aanzetten, je twitter checken of het gaat over opwarming, stikstof of plastics in de oceanen. Onze OK’s zijn enorme afval producenten. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze enorme afvalstroom reduceert. Hoe zorgen we er dus voor dat onze OK’s groener worden?

advertentie