heet vanaf nu
2020
29
dec
door
Martijn Lupke
2356
23
0

Nieuwe stap richting een groene OK

De Nederlandse gezondheidszorg staat aan de vooravond van een grootschalige en noodzakelijke verduurzaming. Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen tekende vorige maand “The Green Deal”. Tijdens een feestelijke 1,5 meter bijeenkomst beloofden de verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen -allen werkzaam op de OK- dat zij initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling. Geheel in lijn met dit initiatief lanceerde Baxter dit jaar een systeem waarmee anesthesiegassen afgevangen en gerecycled worden. Een ontwikkeling die niet alleen op de OK zijn toepassing kent. De redactie van OK Visie verdiepte zich in deze nieuwe ontwikkeling.

Verduurzaming
Niet alleen koolstofarme gezondheidszorg is belangrijk voor hen. Baxter werd onlangs geplaatst op de CDP A-lijst vanwege hun duurzaamheidsimpact, en behoort tot de top 179 van de duizenden wereldwijd beoordeelde bedrijven. Het bedrijf vindt het belangrijk om hun impact op het milieu te beperken. Pilots worden gedraaid met betrekking tot het terughalen en recyclen van hun Viaflo infuuszakken. Ook kijken ze naar mogelijkheden om de aluminium flessen voor de Desflurane en Sevoflurane in een soort gelijk proces te zetten. Maar ze wilden nog een stap verder en ook de uitstoot van de milieuvervuilende dampvormige anesthetica reduceren. Ze zijn hiervoor op zoek gegaan naar een geschikte partner. Deze hebben zij gevonden in een Duitse firma die al enige tijd bezig is met de productie en verkoop van de Contrafluran canister en de faciliteit heeft om de opgevangen anesthesiegassen te recyclen. Het is een product waarmee ze nu een enorme reductie van de uitstoot van gehalogeniseerde koolwaterstoffen - de bekende broeikasgassen - realiseren door het opvangen en recyclen van deze dampvormige anesthetica

Anesthesiegas-afvangtechnologie
De anesthesiegas-afvangtechnologie bestaat uit twee componenten: De Contrafluran en de Sensofluran. De Contrafluran anesthesiegas canister is bedoeld voor het verwijderen van gefluoreerde, gehalogeneerde koolwaterstoffen (sevofluraan en desfluraan) uit de beademingsgassen. De Sensofluran-vulniveauregeleenheid controleert de status van de opvangbeker om te signaleren dat deze tijdig moet worden vervangen. Beide componenten zijn ontworpen om te werken met bestaande anesthesiemachines. Sensofluran is uitsluitend bedoeld voor gebruik met gefluoreerde gehalogeneerde koolwaterstoffen (sevofluraan en Desfluraan) en zijn niet effectief bij andere anesthesiegassen. Zodra de opvangbekers vol zijn, worden deze vervangen en verzonden naar een gespecialiseerde faciliteit die alleen het gebruikte anestheticum uit de opvangbeker haalt. Vervolgens wordt Sevofluraan en Desfluraan gesteriliseerd en opnieuw verwerkt tot Sevofluraan en Desfluraan. Ook de canister en het koolstoffilter worden hergebruikt waarmee een volledig circulair economisch systeem voor geïnhaleerde anesthetica wordt gecreëerd.’

Werkingsmechanisme van recyclen van dampvormige anesthetica
Het werkingsmechanisme is gebaseerd op een koolstoffilter op basis van kokos die de gassen adsorberen. Dat is iets anders dan absorberen. Adsorberen is het vasthouden van een stof aan de oppervlakte van een andere stof, terwijl bij absorberen iets helemaal wordt opgenomen. Wanneer een gas is geadsorbeerd zit het vast aan de koolstofstructuur en kan het niet meer ontsnappen naar de buitenlucht. De rest van de gassen, zoals bijvoorbeeld zuurstof, passeren het filter wel en gaan via de uitgang van de Contrafluran canister weer terug in de OK. De medewerkers zijn verzekerd van het inademen van schone lucht.

Verzadiging
Het systeem meet continu de uitgaande gassen. Op het moment dat het koolstoffilter verzadigd is en Sevofluraan of Desfluraan gemeten wordt achter het filter geeft een sensor (Sensofluraan) in het systeem een signaal dat het filter vervangen moet worden. In die zin is dit product vergelijkbaar met Sodalime korrels die vervangen moeten worden bij verzadiging.

Contrafluran in de praktijk
Voor anesthesiemedewerkers verandert er weinig in de praktijk. Je krijgt er als anesthesiemedewerker alleen een optisch – en akoestisch signaal bij op de OK zodra het systeem vervangen moet worden. Zodra het rode lampje gaat branden hoor je automatisch ook een akoestisch signaal en weet je dat het systeem vervangen moet worden. Alles bij elkaar kost een anesthesiemedewerker dit minder dan 10 seconden werk.

Het recyclen van Sevofluraan en Desfluraan
Zeosys en Baxter zijn momenteel actief bezig met de voltooiing van de ontwikkeling en wettelijke goedkeuringen om het gas te steriliseren en opnieuw te verwerken tot een geregistreerd geneesmiddel, waarmee een volledig circulair economisch systeem voor geinhaleerde anesthesitica wordt gecreëerd.
Andere toepassingen van Contrafluran

Contrafluran is niet alleen inzetbaar op de OK, maar kan ook heel goed op de intensive care gebruikt worden. De intensive care is een afdeling waar men patiënten nu vooral met propofol sedeert tijdens een beademing. Tijdens de eerste COVID-19 golf bleek dat de voorraad propofol beperkt was en zelfs bijna niet meer leverbaar. De inzet van dampvormige anesthetica op de intensive care zou een mooie aanvulling zijn op het palet van sedatiemogelijkheden. Waar voorheen de evacuatie van de gassen een probleem was, is dat nu geen belemmering meer. Zelfs zonder centraal afzuigsysteem is Contrafluran prima te gebruiken en vormt het geen risico voor de medewerkers en helemaal niet voor het milieu.

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
23 keer gedeeld
reageer
advertentie

Ook interessant

nieuws
Hyperspectrale camera zet eierstokkanker op de foto
blog
TU Delft en Maasstad bereiken duurzaamheids-mijlpaal
nieuws
‘From surgical waste to medical products’
nieuws
Nieuwe methode voor opsporen schildwachtklier

Martijn Lupke

Martijn Lupke (1975) is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst