heet vanaf nu
2019
26
okt
door
Rik van Dommele
3094
26
5

Waarom een nieuwe opleiding voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers?

Volgens het Capaciteitsorgaan moeten de komende jaren 1.068 operatieassistenten worden opgeleid om eind 2024 geen tekorten meer te hebben. De gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaar lag tussen de 200 en 300. Bij lange na niet voldoende om in de buurt te komen van het streefgetal. Laat staan een kweekvijver voor de toekomstige extra te verwachten personele vraag.

Nu zijn er verschillende oplossingsrichtingen om naar dit probleem te kijken. Van het financieel meer waarderen, het voorkomen van ongewenste uitstoom tot aan het verhogen van de status van operatieassistenten bijvoorbeeld door middel van BIG-registratie. Initiatieven die zeker gaan helpen, maar er niet voor gaan zorgen dat de tekorten in 2024 zijn weggewerkt. Het meer effectiever en efficiënter opleiden van operatieassistenten blijft de belangrijkste manier om de tekorten weg te werken.

Er zijn in Nederland meerdere onderwijsinstellingen die de opleiding tot operatieassistent verzorgen. Grofweg zijn deze onder te verdelen in drie vormen: het in-service onderwijs (3 jaar), de HBO-V TS/GT (4 tot 5 jaar) en de BHM (bachelor medische hulpverlener). Het merendeel van deze opleidingen richt zich vooral op de instroom van studenten uit het middelbaaronderwijs. Wanneer er zij-instromers toegelaten worden volgen zij hetzelfde onderwijs als alle andere studenten (veelal los van vrijstellingen en eerder verworven competenties). Om de tekorten structureel te lijf te gaan zullen we alle registers moeten opentrekken. We zullen met elkaar vooral ook moeten kijken hoe we zij-instromers gaan opleiden tot het prachtige vak van operatieassistent.

De NVLO heeft ASCIE (adviesbureau voor Opleiden, Leren en Ontwikkelen) en Hogeschool NCOI gevraagd om samen met het werkveld een nieuwe opleiding voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te ontwikkelen. Het raamwerk voor deze nieuwe opleiding is inmiddels vormgegeven en is in meerdere opzichten vernieuwend ten opzichte van het bestaande opleidingsaanbod.

Instroom
De nieuwe opleiding is vooral ook gericht op zij-instromers, maar het curriculum biedt daarnaast ook de mogelijkheid om alle beschikbare relevante doelgroepen op de interne en externe arbeidsmarkt toe te laten. Waarbij instap- en EVC-toetsing (en vrijstelling) een onderdeel van het instroomproces zijn.

Doorstroom
Het curriculum biedt verpleegkundigen de mogelijkheid om zich binnen 18 maanden te specialiseren tot verpleegkundige operatieassistent of anesthesiemedewerker. Een reductie van de huidige opleidingstijd met 50% voor verpleegkundigen.

Uitstroom
Het curriculum leidt op tot twee erkende diploma’s te weten HBO-Verpleegkundige en operatieassistent/anesthesiemedewerker (CZO). Hierdoor komt er versneld personele capaciteit binnen de ziekenhuisorganisatie beschikbaar dat tevens actief kan rouleren binnen de Complexe Zorg (CZO-model). Met het behalen van twee erkende diploma’s verminderen we de uitstroom uit de zorg aangezien kandidaten kennis maken met twee verschillende aspecten binnen de zorg waardoor ze beter kunnen kiezen wat bij hun past. Daarnaast spelen we met deze afwisseling en dubbele diplomering in op de behoefte van medewerkers om afwisseling in het werk te hebben.

Studierendement
Het curriculum rendement wordt ingeschat op 85% (ervaringscijfers NCOI) waardoor de uitval aanzienlijk wordt gereduceerd (thans 30%-40%).

Behoud van talent
Het curriculum kan in 3 varianten worden uitgevoerd: In-company (eigen hogeschool in huis), in regionaal verband (regionale hogeschool) of middels open inschrijving (landelijke hogeschool). Op deze wijze kan er een zo passend mogelijk opleidingsaanbod worden geboden. Op meerdere momenten per jaar en met maatwerktrajecten afgestemd op de opleidingsmogelijkheden van kandidaten. Dit draagt bij aan het behoud van talenten, het behoud van zittend personeel en het behoud van opleidingskandidaten.

Flexibel startmoment
Bij de eerste twee varianten kan er gestart worden wanneer men wil en zo vaak als men wil op elk gewenst moment in het jaar mits er voldoende (12-16) deelnemers zijn. Bij de open inschrijvingen (landelijk) worden vier instroommomenten per jaar aangeboden (al dan niet verspreid over meerdere locaties in Nederland), afhankelijk van het deelnemersaanbod.

Samen met het werkveld
Het hierboven omschreven curriculum is een zogeheten raamwerk curriculum. Voor het vormgeven van het definitieve curriculum hebben wij het werkveld heel hard nodig. In een kort tijdsbestek van twee maal drie dagen (gepland in de tweede helft van november) willen wij samen met opleiders, praktijkbegeleiders en operatieassistenten/-anesthesie-medewerkers het nieuwe curriculum maken. Naast het ontwikkelen van het nieuwe curriculum, gaan we parallel aan deze HBOV-OZT (Operatieassistenten) en HBOV-AZT (Anesthesiemedewerkers) ook een praktijk- en werkbegeleidersopleiding vormgeven om zo tevens ook de praktijk- en werkbegeleiding op de werkvloer maximaal te ondersteunen.
Namens de NVLO doen we de oproep aan de ziekenhuizen om met ons mee te ontwerpen. Wilt u in een kort tijdbestek uw eigen ziekenhuisorganisatie de combinatie van HBOV en OK-opleidingen (OZT en AZT) vormgeven?

Wilt u meer informatie, laat ons dit weten en laat uw gegevens achter op https://okmanagement.nl/okc2025 (vanaf 1 oktober).

Er zijn voor de “koploper-ziekenhuizen’' die willen meewerken aan het curriculumontwerp op voorhand geen verplichtingen. Wel krijgen ze voorrang bij het plaatsen deelnemers zodra de nieuwe opleiding van start gaat.

Lees hier de brief die namens de NVLO naar alle ziekenhuisbestuurders is gestuurd.


Namens de NVLO, de programma organisatie:
J.H.M. (Jan) Hendriks, Programmadirecteur CZ2025
H.J. (Rik) Van Dommele, programmamanager CZ2025; hj.vandommele@ascie.nl  

Delen
26 keer gedeeld
reageer

Ook interessant

blog
‘Sneller opleiden en over grenzen heen denken nodig’
nieuws
Samenwerking met ExpertCollege wordt steeds concreter
blog
Scenariotraining code 1 sectio
blog
Leren van de luchtvaart, realistischer wordt het niet!

Rik van Dommele

Na mijn opleiding aan de TU Delft heb ik mij via managementrollen in verschillende werkvelden ontwikkeld tot de betrokken leider op directieniveau. Mijn focus daarbij is het naar een hoger plan tillen van de mensen en de organisatie, zowel op de hoofdlijnen maar ook met oog voor de details .

Zo had ik de initiërende en leidende rol in het Transformatieproject van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Binnen de (medische) industrie heb ik mijn operationele verantwoordelijkheden gecombineerd met substantiële organisatie- en procesverbeteringen.
In mijn functies in de gezondheidszorg heb ik me laten zien als een veelzijdig en integraal leider die met hart en ziel betrokken is bij de mensen en de zorg.

Bij het ''naar een hoger plan tillen van de mensen en de organisatie'' gaat het bij mij over een heldere analyse van de ontwikkelingen in het werkveld, een scherpe blik op de financiën, het maken van strategische keuzes en het (flexibel) uitvoeren van een ambitieus plan. Daarbij zal ik de professionals en medewerkers uitdagen, ondersteunen en begeleiden. Met veel gevoel voor wat mensen beweegt. 

bekijk al mijn blogs >
5 reacties
2019
07
nov
G.

Nog meer versnippering van de opleiding tot AM / OA. Money driven motief.
Zij instroom van verpleegkundigen.. gelukkig zijn daar maar 100.00 tekort in in Nederland.

reageer >
2019
08
nov
Ron Groen

Spijker op de kop. Ws weer subsidies te verdienen

reageer >
2019
14
nov
Ad van Outvorst

Vanuit commercieel perspectief een begrijpelijke reactie echter bekeken vanuit initieeel breed opleiden (zoals reeds bestaande soortgelijke niet-commerciele trajecten) leidt het tot een grotere aanwas op de arbeidsmarkt. Jongelui van tegenwoordig zijn minder geinteresseerd in zgn."fuik" opleidingen. Als effect ontstaat er ook doorstroom naar en van andere verpleegkundige vervolgopleidingen.

reageer >
2019
08
nov
Ron Groen

Dit voorstel lijkt verdacht veel op de oude opleiding waarbij je als VK in het eerste jaar na de pre kline kon instromen. Mede door de opleidingsinstituten is deze variatie afgeschaft. Men vond dat de vk opleiding niet aansloot op de anesthesie opleiding. Vind persoonlijk dat er misschien eerst naar het verbeteren van de huidige opleidingen , gekeken moet worden. Waarbij de subsidies regelrecht naar de unit moet gaan. Hierdoor is er geen belemmering om een leerling in dienst te nemen!!
Anders weer een opleiding erbij. Voor zij instromende wel goed denk ik. Maar weet uit eigen ervaring dat de VK opleidingen dit ws te kort gaan inden voor het predicaat verpleging.

reageer >
2019
14
nov
Ad van Outvorst

De suggestie dat vanuit de vraag van het NVLO dit een volledig nieuw opleidingstraject is, is niet helemaal passend, daar dit opleidingstraject aansluit op reeds eerder ingezette ontwikkelingen waarin breder wordt opgeleid, zoals de HBOV-T/GT die reeds een decennium in diverse regio’s in Nederland hun waarde hebben bewezen. In de tekst wordt gesuggereerd dat een HBOV-T/GT alleen via een 4 c.q. 5-jarig traject doorlopen kan worden. Overeenkomstig de voorgestelde leertrajecten voor door- en zij-instromers zijn reeds soortgelijke trajecten ontwikkeld, nl: een 3-jarig traject voor de instroom van de MBO verpleegkundige; een 25 maanden durend traject voor de Bachelor verpleegkunde. Het uitbreiden van deze brede initiële en doorstroom opleidingstrajecten over het gehele land zal zeker bijdragen aan het ophogen van de opleidingscapaciteit.
30-40% uitval in opleidingen is misschien niet wenselijk echter wel realistisch en verklaarbaar in initiële opleidingstrajecten en vandaar acceptabel. Onze ervaring is dat de verkorte trajecten (als vervolgopleiding) ook een verklaarbaar hoger rendement kennen (tot wel 100%).
Een oplossingsrichting die nog nergens wordt aangeboord, is het inzichtelijk krijgen van de maximale opleidingscapaciteit in Nederland. De indruk bestaat dat deze momenteel niet maximaal en structureel wordt benut. Andere opleidingstrajecten zullen dan geen bijdrage gaan leveren aan het ophogen van de opleidingscapaciteit. De cijfers vanuit het capaciteitsorgaan zijn gebaseerd op de huidige en toekomstige uitstroom. Ook in het verlagen van de uitstroom ligt een substantiële oplossingsrichting.

reageer >
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >