heet vanaf nu
2018
30
dec
door
Martijn Lupke
666
5
0

Herregistratie anesthesiemedewerker & wijziging werkwijze accreditatieraad

De beroepsvereniging van Anesthesiemedewerkers hecht waarde aan gekwalificeerd werken. Hiervoor is als norm gesteld dat eens per 5 jaar 75 accreditatiepunten moeten worden behaald. Daarom zal voor alle anesthesiemedewerkers die ingeschreven staan in ons kwaliteitsregister per 1 januari 2019 een nieuwe reeks van vijf jaar worden gestart. Dit gaat automatisch, u als lid hoeft hier niets voor te doen. Daarnaast informeren wij u over de werkwijze van onze accreditatieraad.

Herregistratie Anesthesiemedewerkers

Ons vak is continue in beweging. De complexer wordende zorgvraag doet een beroep op onze vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Om aantoonbaar bekwaam te zijn hanteert de NVAM al geruime tijd het kwaliteitsregister. Door middel van het accreditatiesysteem heeft u zelf snel inzicht in hoe u uw competenties op individueel niveau bijhoudt. Wij vinden het als NVAM belangrijk dat de beroepsvereniging toezicht houdt op het behalen van deze 75 punten in vijf jaar. Daarom zal voor alle anesthesiemedewerkers die ingeschreven staan in ons kwaliteitsregister per 1 januari 2019 een nieuwe reeks van vijf jaar worden gestart. Op 1 januari 2024 dient elk lid minimaal 75 punten te hebben behaald om als gekwalificeerd anesthesiemedewerker opgenomen te zijn in het kwaliteitsregister. Deze manier van toezicht houden is conform de werkwijze in het BIG-register.
Begin 2019 kunt u als lid in uw persoonlijk overzicht uw actuele accreditatie punten saldo inzien. Het starten van de reeks begint op 1 januari. Wegens het digitaal verwerken en omzetten kan het zijn dat dit iets laten zichtbaar is in uw overzicht.

Werkwijze AccreditatieRaad

De accreditatieraad bewaakt en beoordeeld de kwaliteit van bij- en nascholingen voor anesthesiemedewerkers.
Het kwaliteitsregister wordt gemoderniseerd om de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te borgen met het oog op de lopende BIG-aanvraag. Vanaf dit moment zullen de punten worden toegekend waarbij onderverdeling in de verschillende CanMeds-gebieden gemaakt zal worden. Voorgaande jaren werden de accreditatiepunten voornamelijk achteraf toegekend. Dit gaat vanaf heden veranderen. De punten zullen vooraf bekend gemaakt worden aan de organisatie en de scholingen zullen op de website van de NVAM inzichtelijk gemaakt worden. De organisatie kan voorafgaand aan een scholing accreditatie aanvragen via de website. De aanvrager zal een reactie van de accreditatieraad ontvangen met een voorlopige puntentoekenning. De toegekende punten zullen na afloop van de scholing bijschreven worden in het kwaliteitsregister. Doordat de scholingen overzichtelijk geordend zijn is het voor u als anesthesiemedewerker duidelijk welke bij- en nascholing er aangeboden wordt en met hoeveel punten deze wordt beoordeeld. Op deze wijze is het mogelijk om op alle gebieden van de CanMeds bijgeschoold te blijven.

In de bijlage onder aan dit bericht is een overzicht toegevoegd van genoemde CanMeds zoals deze ook in het beroepsprofiel van de anesthesiemedewerker gehanteerd worden.

Het is voor ziekenhuizen ook mogelijk om het totale interne scholingspakket te laten accrediteren door de raad. Hiermee is het mogelijk om een vastgesteld aantal punten per jaar toe te kennen aan elke anesthesiemedewerker die heeft voldaan aan dit ziekenhuis-specifieke scholingspakket.

Bijlage Canmeds

Bron: NVAM.nl

Deel dit artikel
5 keer gedeeld
reageer

Martijn Lupke

Martijn Lupke (1975) is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst
...

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Reactie*

Naam*

E-mail*

Plaats reactie >