heet vanaf nu
2023
16
mei
door
Ingrid Hummel
1253
1
0

Muziek tijdens het perioperatieve proces

Muziek voor, tijdens en na een operatie zorgt voor positieve effecten bij volwassen patiënten; het kan angst, pijn, stress en medicatiegebruik verminderen. De richtlijn Perioperatief Traject is onlangs aangevuld met vier modules over het toepassen van muziek bij patiënten die klinisch geopereerd worden, onder algehele en regionale anesthesie.

Het doel van de richtlijn is het optimaal laten verlopen van het pre-, per- en postoperatieve traject van de patiënt. In de vier nieuwe richtlijnmodules is de beschikbare literatuur over het toepassen van muziek samengevat en de bewijskracht beoordeeld en zijn overwegingen op basis van expert opinion en patiëntvoorkeuren beschreven. Voor het luisteren naar muziek op één moment (voor, tijdens of na de operatie) kon geen aanbeveling worden gedaan. Voor het luisteren naar muziek op meerdere momenten rondom de operatie werd meer bewijs van positieve effecten gevonden, op basis hiervan heeft de werkgroep een aanbeveling gedaan om te overwegen om patiënten te wijzen op de mogelijkheid om op meerdere momenten in het perioperatieve proces (voor, tijdens en/of na de operatie) naar muziek te luisteren.

Samenwerking

De richtlijnmodules zijn ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de intensive care artsen (NVIC), anesthesiologen (NVA), klinisch geriaters (NVKG), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en Patiëntenfederatie Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De vier richtlijnmodules kun je hier vinden.


Bron: Richtlijnendatabase

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
1 keer gedeeld
reageer
advertentie

Ook interessant

blog
Het (zieken)huis van de toekomst
blog
“Out of your comfort zone is where the magic happens.”
blog
Mijn vader
blog
Medisch Hulpverlener: één beroep, één register

Ingrid Hummel

Met mijn neus voor nieuws, enthousiasme en ervaring als operatieassistente in zowel diverse ziekenhuizen als zelfstandige behandelcentra, houd ik jullie, als redacteur van OK Visie, graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ok-gebied.
Daarnaast ben ik het gezicht van 'OKteleVisie, vrouw van Martijn, trotse moeder en fanatiek gezelligheidstennisster.

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst