heet vanaf nu
2022
07
jun
door
Martijn Lupke
3726
11
0

Oudere patiënten die regelmatig alcohol consumeren, rapporteren een betere kwaliteit van leven voor en na de operatie

Ouderen (60 jaar of ouder) die potentieel ongezonde hoeveelheden alcohol consumeren, rapporteren significant betere mobiliteit, zelfzorg en minder problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten na een operatie in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die geen alcohol drinken of zeer weinig drinken. De studie van Vera Guttenthaler en Dr. Maria Wittmann van het Universitair Ziekenhuis Bonn in Duitsland werd afgelopen weekend gepresenteerd op het Euroanesthesiecongres in Milaan.

"Uit ons onderzoek blijkt dat oudere patiënten met mogelijk ongezonde alcoholconsumptie melden dat sommige aspecten van hun kwaliteit van leven beter zijn in vergelijking met degenen die zich onthouden van alcohol of op zeer lage hoeveelheden drinken", zegt Guttenthaler. "Een verklaring kan zijn dat een hogere alcoholconsumptie kan leiden tot een betere stemming, meer gezelligheid en minder stress."

Naarmate mensen langer leven, wordt verwacht dat het aantal ouderen dat een electieve operatie ondergaat, zal toenemen. Het is dus belangrijk om de impact van alcoholgebruik op de resultaten van operaties te begrijpen.

Voor deze studie onderzochten onderzoekers verbanden tussen preoperatief alcoholgebruik en kwaliteit van leven na een operatie bij 628 patiënten (231 vrouwen en 397 mannen) uit de PROPDESC-studie (Pre-operatieve screening voor postoperatief delirium), waaraan volwassenen van 60 jaar of ouder deelnamen. Oudere die tussen 2018 en 2019 electieve operaties van minstens een uur ondergaan in het Universitair Ziekenhuis Bonn.

Aan het begin van het onderzoek werd de patiënten gevraagd hun alcoholgebruik te rapporteren met behulp van de Alcohol Use Disorder Identification Test for Consumption (AUDIT-C), die rekening houdt met de drinkfrequentie, de hoeveelheid gedronken dranken bij elke gelegenheid en het voorkomen van zwaar drinken.

Ze vulden ook een vragenlijst in over hun kwaliteit van leven, inclusief vragen over mobiliteit, zelfzorgtaken (bijv. wassen en aankleden), gebruikelijke activiteiten (bijv. studie, werk, huishoudelijk werk, familie of vrijetijdsbesteding), pijn/ongemak. en angst/depressie tijdens hun pre-operatieve anesthesiebezoek en opnieuw 180 dagen na de operatie.

De onderzoekers hebben gecorrigeerd voor een reeks factoren, waaronder leeftijd, ASA (American Society of Anesthesia) fysieke statusclassificatie, opleidingsniveau en body mass index (BMI).

De deelnemers werden vervolgens verdeeld in twee groepen op basis van hun alcoholgebruik: geen of laag alcoholgebruik (LAC) en gemiddeld tot potentieel gevaarlijk alcoholgebruik (HAC). In totaal meldden 186 patiënten (30%) dat ze potentieel ongezonde hoeveelheden alcohol dronken: 138 mannen (22%) en 48 vrouwen (8%).

De gemiddelde BMI van LAC-patiënten was significant hoger dan de BMI van HAC-patiënten (respectievelijk 28 kg/m2 vs 27 kg/m2), vooral bij vrouwelijke patiënten (respectievelijk 29 kg/m2 vs 25 kg/m2). HAC-patiënten rapporteerden ook significant vaker een hoger opleidingsniveau (meer dan 12 jaar onderwijs).

Voorafgaand aan de operatie rapporteerden patiënten in de HAC-groep een aanzienlijk betere algehele gezondheid, minder pijn/ongemak, en hadden ze meer kans om zelfzorg uit te voeren en hadden ze een beter vermogen om de gebruikelijke activiteiten uit te voeren dan die in de LAC-groep. Vrouwelijke HAC-patiënten vonden het gemakkelijker om de gebruikelijke activiteiten te ondernemen en rapporteerden minder pijn/ongemak dan vrouwelijke LAC-patiënten, wat resulteerde in een significant betere pre-operatieve algehele kwaliteit van leven in vergelijking met LAC-vrouwen. Er waren echter geen significante verschillen in pre-operatieve kwaliteit van leven tussen mannelijke patiënten die weinig of geen alcohol gebruikten en degenen die potentieel ongezonde hoeveelheden alcohol dronken.

Postoperatieve analyses toonden aan dat over het algemeen HAC-patiënten significant betere mobiliteit, zelfzorg en gebruikelijke activiteiten rapporteerden dan LAC-patiënten. Evenzo rapporteerden vrouwen in de HAC-groep minder problemen bij het uitvoeren van de gebruikelijke activiteiten en beoordeelden ze hun algehele gezondheidstoestand als significant beter dan vrouwen die zich onthouden van alcohol of zeer weinig drinken.

De auteurs erkennen dat hun bevindingen observationeel zijn en dat ze alleen patiënten beoordeelden die een operatie ondergingen in één ziekenhuis in Duitsland. Ze wijzen er ook op dat de resultaten deel uitmaken van een onderzoek dat is uitgevoerd om een risicoscore voor postoperatief delier te evalueren en dat daarom andere oorzaken die de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden (inclusief sociaaleconomische status, comorbiditeiten, fysieke activiteit) niet zijn beoordeeld.

Bovendien merken ze op dat de afkapwaarden van de AUDIT-C-test niet gevalideerd zijn bij oudere ziekenhuispatiënten, dus de gevoeligheid en specificiteit in deze groep is onbekend.

"Daarom kon alleen een tendens in de relatie tussen alcoholconsumptie en kwaliteit van leven worden aangenomen", concludeert Dr. Wittmann. "Maar dit is een spannend onderwerp voor verder onderzoek."


Bron: The European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC)

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
11 keer gedeeld
reageer
advertentie

Ook interessant

nieuws
Wat bepaalt het risico op chronische pijn na OK?
blog
Duurzame beademingsfilters; hoe zit dat precies?
blog
Kies voor 100% elektrisch en bespaar minimaal 1.2 miljard liter gas binnen de anesthesie
blog
‘Voor mij is er een verschil tussen verzorgen en zorgen’

Martijn Lupke

Martijn Lupke (1975) is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst