heet vanaf nu
2023
29
jan
door
Martijn Lupke
521
1
0

Rapport Capaciteits-orgaan gepubliceerd

Een tekort aan FZO-AVP professionals is al enige tijd een probleem, en de vraag naar zorg is alleen maar toegenomen met de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Ook de technologische vooruitgang heeft de behoefte aan meer beroepsbeoefenaren in het veld vergroot. Maar ondanks een groeiend aantal beroepsbeoefenaren door een hogere instroom in de opleiding, blijven er tekorten bestaan. Om dit probleem aan te pakken, is het instroomadvies 356 anesthesiemedewerkers en 729 operatieassistenten per jaar. Een forse opgave. Deze verhoging van de instroom zal helpen om vraag en aanbod in evenwicht te houden en tegelijkertijd de werkdruk op de OK te verminderen.

Het aantal werkzame beroepsbeoefenaren (fte) in verschillende beroepen is de afgelopen jaren meestal gestegen, hoewel deze groei in 2021 enigszins lijkt te stagneren. Ook het aantal personen dat zich inschrijft voor een opleiding is aanzienlijk toegenomen. Dit kan worden toegeschreven aan de COVID-19-pandemie. Er zijn echter nog steeds tekorten en hoge werkdruk voor de mensen in de sector. Bovendien blijft de vraag naar zorg stijgen als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing, alsook door de technologische vooruitgang waardoor patiënten en gezondheidswerkers meer kunnen doen. Desondanks suggereert het Capaciteitsplan dat de verwachtingen voor de toekomstige vraag naar zorg in veertien van de zeventien beroepen lager zijn dan eerder geraamd. Dit zou kunnen wijzen op een afname of stabilisatie van de zorgvraag.

Opvallende zaken zijn verder:

Voor de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten valt op het verschil op tussen de in-servicevariant en de HBO-VT route wat betreft het interne rendement. De uitval daar is relatief hoger voor de in-service variant omdat het gewoonlijk om schoolverlaters gaat die nog onvoldoende beeld hebben van wat ze willen worden/doen.

Boven op de huidige tekorten die moeten worden ingelopen (zoals blijkt uit de aantallen vacatures),is de verwachting dat de vraag naar beroepsbeoefenaren de komende jaren toe zal nemen.


Bijbehorende documenten:

Lees hier het volledige capaciteitsplan 2022-2025 Deelrapport 8

Bekijk hier de infograpics van de FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen 

Gebruik jij de OK Visie app al? Ja? Daar zijn we blij mee! Nog niet?
Download hem hier voor Android en iOS
Delen
1 keer gedeeld
reageer
advertentie

Ook interessant

blog
Hoe kunnen we werken in de gezondheidszorg weer aantrekkelijk maken?
blog
Vakbonden eisen 10% meer loon - maar wie betaalt de rekening?
blog
Onze koffiekamer: Anna Ziekenhuis
nieuws
Erasmus MC verdubbelt opleidings-plaatsen operatieassistent en anesthesiemedewerker

Martijn Lupke

Martijn Lupke is hoofdredacteur en directeur van OK Visie. Daarnaast is hij werkzaam als anesthesiemedewerker en sedationist in het St Jansdal Ziekenhuis. In 2015 richtte hij OKBlog op, wat in 2017 fuseerde met OK Nieuws tot OK Visie. 

bekijk al mijn blogs >
nog geen reacties geplaatst